RedEvents
Red Events - monipuolinen tapahtumatoimisto

Laatukokemustutkimus

Kevään 2014 aikana toteutimme kyselyn asiakkaillemme, miten asiakkaamme kokevat Red Eventsin toiminnan. Mittasimme asiakkaan laatukokemusta- ja palvelukokemusta. Tutkimuksen toteutti Haaga-Helian opiskelija Greatluck Lim.

Tutkimuksessa kysyttiin taustatietojen lisäksi seuraavia asioita:
1. Vastasiko tarjouksen sisältö tarjouspyyntöänne?
2. Minkälaista oli palvelu projektin aikana?
3. Minkälaista oli palvelu projektin jälkeen?
4. Minkälaista oli tapahtumahenkilökunta tapahtumassanne?
5. Minkälainen mielikuva teillä on Red Eventsistä?
6. Muut terveiset Red Eventsille?

Vastaamista ohjattiin vaihtoehdoilla ja väittämillä, joita vastaajien tuli arvioida asteikolla 1-6.

Ensimmäisessä kohdassa parhaimmat pisteet saimme vastaamisnopeudesta ja tarjouksen sisällöstä. Molempien keskiarvo oli 5,5. Toisessa kysymyksessä selvitetty palvelu projektin aikana ja palvelumme joustavuus sai huikean keskiarvon 5,62 eli asiakkaiden tarpeisiin vastataan nopeallakin aikataululla.

Myös uusien ideoiden esilletuonti, jälkimarkkinointi sekä palautteen läpikäynti saivat hyvät pisteet vastaajilta. Näissäkin oli jokaisessa vastausten keskiarvo oli lähes 5 pistettä.

Tapahtuma- ja promootiohenkilökuntaamme asiakkaamme pitävät tapahtumaan sopivina sekä reippaina ja helposti lähestyttävinä. Näissä molemmissa tulos oli erittäin hyvä. Myös kohdat sporttinen ja energinen nousivat hyvin esille odotetusti. Olemme panostaneet siihen että työntekijämme olisivat reippaita, oma-aloitteisia, aktiivisia ja myyntilähtöisiä.

Mielikuva Red Eventsistä on asiakkaillamme joustava, helposti lähestyttävä ja lupaukset lunastava. Myös sporttisuus ja ammattimaisuus nousivat keskiarvoltaan selvästi esille.

Olemme ottaneet tulokset käsittelyyn ja aiomme kehittää toimintaamme niiden pohjalta.

Kiitos kaikille vastanneille palautteesta!!

Red Events Oy
Mechelininkatu 6
00100 Helsinki
Y-tunnus 2024097-6

Paperilaskut:
PL 59857
00063 LASKUNET

Verkkolaskut:
Verkkolaskutunnus 003720240976
Operaattorin välittäjätunnus 003710948874

Ota yhteyttä
Petra Kilpinen
+358 (0)44-7667711
petra@redevents.fi

Lotta Hurskainen
+358 (0)44-2881013
lotta@redevents.fi

Tilaa uutiskirjeemme